Stichting Nieuw Nabuurschap

Stichting Nieuw Nabuurschap biedt arbeidsmatige dagbesteding in de Belastingtoko en de Paperassentoko.

Lees meer over de stichting

Fondsen en financiering

In 2016 heeft een betrokken familie het pand Hoge der A 26 aangekocht en het laten verbouwen zodat het voldoet aan de geldende regels van de arbowet. Daarna heeft zij het te huur aangeboden aan de Stichting Nieuw Nabuurschap. Met behulp van enkele fondsen is het pand vervolgens ingericht en geschikt gemaakt voor het kunnen aanbieden van dagbesteding voor ruim 40 deelnemers.
Het Kans Fonds, het Oranje Fonds, het Geert van Mesdagfonds, het VSBfonds en de Stichting Steunfonds  CSA  boden ons financiële steun bij het bekostigen hiervan. Ook de fondsen jbs&hsk uit Groningen boden financiele steun. Daarnaast ontvangen we giften van donateurs waarvoor we ze erg dankbaar zijn.