Klusburo

Het Klusburo: arbeidsmatige dagbesteding èn voor uw klussen.
Het Klusburo is verbonden aan de Stichting Nieuw Nabuurschap, waaronder ook de Belastingtoko en de Paperassentoko vallen. Volgens het principe “vóór (ex-) cliënten dóór (ex-) cliënten” worden kluswerkzaamheden verricht in en om woningen. Het Klusburo is gehuisvest in de Voormalige school "Vinkenborgh" in de Travertijnstraat nr.12, 9743 SZ. Groningen

Huur het Klusburo in, zie hieronder bij Het Klusburo voor opdrachtgevers
Adres:                                                          Telefoon:
Voormalige school "Vinkenborgh"                Johan van Dijk – 06 233 241 41
Travertijnstraat 12, 9743 SZ Groningen       email: johanvandijk@belastingtoko.nl

Het Klusburo heeft u als deelnemer iets te bieden.
Het Klusburo is een project waarin zingevende, arbeidsmatige dagbesteding wordt geboden. Bij het Klusburo krijgt u de gelegenheid om werkervaring op te doen. U kunt in uw eigen tempo werken, aangepast aan uw mogelijkheden. U verricht het werk zelfstandig en in teamverband. Inzet naar vermogen.

Het Klusburo verwacht iets van u.
U heeft geen werkervaring of een opleiding in de techniek nodig. U heeft belangstelling voor de klussen in en om het huis. U wilt uw mogelijkheden op het gebied van werk of scholing onderzoeken. U toont inzet voor het werk en voor het bereiken van uw persoonlijke doelen. Daarnaast bent u bereid tot samenwerking met collega’s. U heeft een WMO indicatie voor dagbesteding en u bent minimaal een dag per week beschikbaar.

Het werk in het Klusburo.
De Klussenbus
Met de Klussenbus gaat u met collega’s op pad naar afwisselende klussen. Van een opruiming tot een complete verhuizing. Van een klein klusje tot het opknappen van een woning. Van snoeiwerk aan een heg of compleet tuinonderhoud. Van een schoonmaakklusje tot het schoon en leeg opleveren van een woning.

Hoe begeleiden we u?
U geeft aan wat u wilt bereiken. In het Klusburo kunt u al werkende leren. Daarnaast heeft u regelmatig individuele gesprekken met de begeleiding om uw leerdoelen en ervaringen te bespreken.

Wat u verder nog moet weten.
Het werken bij het Klusburo heeft geen gevolgen voor uw  uitkering of financiële situatie. U krijgt een kleine onkostenvergoeding.

Werktijden.
Het Klusburo is in bedrijf van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 16.00 uur. Natuurlijk heeft u tussendoor de nodige pauzes die soms afhankelijk zijn van de klus.

Meer weten?
U bent van harte welkom bij het Klusburo als u meer wilt weten of u als u eens wilt kennismaken. Deze uitnodiging geldt ook voor uw verwijzer of zorgcoördinator.
Bel voor een afspraak met de coördinator van het Klusburo: Johan van Dijk (06  233 241 41 ) of via Stichting Nieuw Nabuurschap (050 317 26 26)

Het Klusburo voor opdrachtgevers. Voor wie voert het Klusburo de klussen uit?
Tegen een geringe vergoeding klaren we klussen voor alle mensen met een psychische kwetsbaarheid, die in en om het huis hulp nodig hebben en daarvoor beperkte financiële middelen hebben. Voordat we de klus aannemen zetten we de werkzaamheden op een rij. We bekijken dan ook of de werkzaamheden passen bij onze mogelijkheden en wat het dan gaat kosten.

Waarmee kan het Klusburo u van dienst zijn?
Wij kunnen u bijvoorbeeld helpen bij:

  • Een verhuizing (lees hieronder verder over de verhuisbus).
  • Binnenshuis opknappen van uw woning, bijv. schilderen, behangen etc.
  • Een grote opruiming en/of schoonmaak van uw woning
  • Het leeg en schoon opleveren van uw woning
  • Reparatiewerkzaamheden van huisraad, zoals stoelen, tafels, kasten
  • Kleine werkzaamheden binnenshuis zoals bijv. het ophangen van gordijnenrail.
  • ...denk ook aan ophangen van schilderijen en timmerwerk.
  • Een kleine of grotere onderhoudsbeurt van uw tuin
  • Advies en informatie bij grotere werkzaamheden

Wat brengt het Klusburo u in rekening?
- Voor Verhuizingen:

Voor een verhuizing betaalt u € 100,00 per dagdeel. Per dag betaalt u € 150,00, -incl 40 km en na deze 40 km rekenen we een kilometervergoeding. Deze bedraagt € 0,80 per km. bij een verhuizing​.
Verder zijn er bij een verhuizing 4 tot 7 medewerkers.

Voor klussen:
betaalt u een vastbedrag nadat wij bij u op bezoek zijn geweest en hebben aangegeven wat dit bedrag wordt. Dit is exclusief materiaal, zoals verf enz. incl. rollers. Voor gebruik van (groot) gereedschap betaalt u € 25,00 per dagdeel per stuk zoals bv bosmaaier. Voor ontruimingen en storten betaalt u  € 27,50 per keer (in de stad Groningen) plus een kleine klusbijdrage.

De verhuisbus
Vanaf het moment dat bekend is dat iemand in aanmerking komt voor een overgang van Beschermd wonen naar zelfstandig (begeleid) wonen, komen er allerlei vraagstukken op tafel. De VERHUISBUS kan dan met de nieuw in te zetten dienstverlening worden ingeschakeld. Tijdens een afspraak, eventueel samen met de woonbegeleider, kan er een inventarisatie gemaakt worden van de situatie. Afhankelijk van de uitkomsten, worden de verschillende acties in kaart gebracht en kan er een tijdpad worden uitgezet. Met de bewoner (en woonbegeieider) worden afspraken gemaakt ter voorbereiding van de in te zetten acties. Met betrekking tot de fysieke verhuizing kan er een inventarisatie worden gemaakt van de hoeveelheid te verhuizen zaken en wat er nodig is in de nieuwe woning. Kan men dit zelfstandig overzien, dan kan men volstaan met een kortdurende logistieke begeleiding en verhuishulp tot het moment van de daadwerkelijke zelfstandig wonen situatie. Is die zelfstandigheid om een verhuizing zelfstandig te regelen met een beetje hulp en advies van buitenaf niet aanwezig, dan kan de DE VERHUISBUS een intensieve begeleiding bieden met betrekking tot de fysieke verhuizing en alle logistieke processen die bij een verhuizing komen kijken. Door op deze wijze degene die verhuist en de BW begeleiders te ontzorgen, kan voor hen de focus meer komen te liggen op de andere aandachtgebieden met betrekking tot een succesvolle integratie in de nieuwe buurt.
In het proces van een verhuizing moeten veel zaken geregeld worden om de slagingskans van een succesvol verloop te vergroten. Denk daarbij aan de fysieke verhuizing van de spullen, schoonmaak nieuwe woning, voorbereiden nieuwe woning, denk aan gordijnen, vloerbedekking, keukengerei, bed, en overige zaken die van belang voor een goede inrichting. DE VERHUISBUS adviseert en voert uit.

Stichting KLUSBURO is de uitvoerder van DE VERHUISBUS deel van gaat uitmaken, is nauw verbonden met de Stichting Nieuw Nabuurschap. De stichting hanteert de kwaliteitseisen die voor het keurmerk Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling (HKZ) in de Zorgsector gelden. Er wordt gewerkt volgens landelijke normen en kwaliteitseisen.

BEL VOOR MEER INFO: 050 3172626: VRAAG NAAR JOHAN VAN DIJK OF WIM SCHUITEN