Doneren

aan de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap is het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van de Stichting Nieuw Nabuurschap.
Met deze gelden wordt o.a. aan de deelnemers van de dagbesteding een zeer bescheiden onkostenvergoeding per dagdeel betaald. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 15.000 euro per jaar.

Deze vergoedingen kunnen we uitsluitend bekostigen uit de donateursgelden.U kunt ons werk steunen met een donatie op bankrekening: 

          NL 03 ABNA 0594877547 
          t.n.v. de Stichting Vrienden van de Stichting Nieuw Nabuurschap  ( ANBI ) 

Of klik hier om direct te doneren;