Dagbesteding

De Belastingtoko en de Paperassentoko bieden beide zinvol  werk aan mensen met langdurige psychiatrische problematiek. In de regel zijn onze medewerkers hoogopgeleid, maar kunnen ze door hun problematiek ( nog) niet functioneren in een reguliere werksituatie. Door gebruik te maken van een goed doordachte begeleidingsmethodiek worden de invloeden van de psychiatrische  beperking geminimaliseerd.
De werkzaamheden die uitgevoerd worden door onze medewerkers zijn maatschappelijk zeer relevant. Er wordt een bijdrage geleverd aan armoedepreventie voor hun ’lotgenoten’.

Kwaliteit
De methodiek die wij hebben ontwikkeld voor ons werkaanbod is getoetst aan de eisen van het HKZ-model (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) voor kleine organisaties. Verder zijn we aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI). Kortom het werk én uitvoerende activiteiten zijn bij Stichting Nieuw Nabuurschap kwalitatief geborgd.

Wanneer zijn we geopend?
Wij zijn op werkdagen tijdens kantooruren bereikbaar via het algemene nummer 050 317 26 25. Voor zaken aangaande de Paperassentoko en de Belastingtoko geldt een andere bereikbaarheid. Beide zijn bereikbaar van 10.00 uur tot 15.00 uur en dan  via het telefoonnummer 050 317 26 26.

Lees meer over de stichting

 

Stichting Nieuw Nabuurschap wordt gefinancierd uit:

  • PGB gelden van de medewerkers
  • ​WMO
  • giften en donaties


GIFTEN
Giften en donaties zijn van harte welkom.
U kunt ze overmaken t.a.v. Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap.
IBAN: NL03ABNA0594877547 te Groningen.

Dankzij onze ANBI-verklaring zijn giften/donaties aftrekbaar voor de belasting.