Over de stichting

De Stichting Nieuw Nabuurschap is in 2007 opgericht door een aantal mensen met een familielid met langdurige psychiatrische problematiek. Voor mensen met deze psychische kwetsbaarheid wil Stichting Nieuw Nabuurschap mogelijkheden scheppen om deel te nemen aan het maatschappelijk verkeer. De stichting werkt volgens de "Kernwaarden van Nieuw Nabuurschap". De Belastingtoko en de Paperassentoko zijn beide initiatieven van de Stichting Nieuw Nabuurschap.

Zinvolle, arbeidsmatige dagbesteding
In de Belastingtoko/ Paperassentoko, een professioneel administratiekantoor, wordt maatschappelijk relevant werk aangeboden aan mensen met een gevoeligheid voor het krijgen van een psychose. Er wordt voor hen een zo gunstig mogelijk werkklimaat gecreëerd. Het uitvoeren van zinvol werk en het functioneren in een collegiaal netwerk leidt tot maatschappelijke integratie en uiteindelijk tot een betere kwaliteit van leven. Een enkele keer gebeurt het dat een medewerker van de Belastingtoko/Paperassentoko doorstroomt naar regulier werk.

In het blad 'Ypsilon' van de vereniging van familieleden van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose staat een interview over het succesvolle werk van de stichting.

Deze zelfde vereniging heeft een brochure uitgebracht over de nieuwe WMO. Lees hierin meer over de WMO bij ernstige psychiatrische aandoeningen en de werk- en dagbesteding op maat met een verwijzing naar de Stichting Nieuw Nabuurschap.

Kwaliteit       
De begeleidingsmethodiek die wij hebben ontwikkeld voor onze arbeidsmatige dagbesteding is met positief resultaat getoetst aan de eisen van het HKZ-model (Harmonisatie van Kwaliteit in de Zorg) voor kleine organisaties. Verder zijn we aangesloten bij de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI).
Kortom, zowel de dagbesteding als de financieel administratieve dienstverlening zijn bij Stichting Nieuw Nabuurschap kwalitatief geborgd.  Ook zijn we ingeschreven in de openbare registers van de "Autoriteit Financiële Markten"(AFM) als "aangesloten instelling" via de Stichting Financieel Toezicht Inkomensbeheer (Stichting FTI).

De Stichting Nieuw Nabuurschap heeft een convenant gesloten met de Stichting Urgente Noden. 
SUN Groningen verleent financiele hulp aan mensen die in dringende financiele nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op en wettelijke voorziening. Aanvragen kunnen alleen worden ingediend door professionele hulpverleners.

Financiering
Stichting Nieuw Nabuurschap wordt gefinancierd door:

  • PGB gelden van deelnemers aan de dagbesteding
  • WMO gelden
  • GIften en donaties

 De Stichting Nieuw Nabuurschap wordt gesteund door:

         

  
 

En de donateurs, die daarvoor hartelijk worden bedankt

Gegevens
Fiscaal nummer: 871 6200 59
KvK: 0209 7440

Publicaties:

WMO bij ernstige psychiatrische aandoeningen
Ypsilon WMO Wijzer


Financiële gegevens:
Jaarrekening 2019 Stichting Nieuw Nabuurschap​

Meerjarenbeleid
HKZ Meerjarenbeleidsplan 2020-2022
Privacy en Klachtenregeling
HKZ 1.2.3 Jaarverslag 2019

Bestuur:
L. Floris (voorzitter)
H. ter Veen  (penningmeester)    
A. Aaldering
M.F. Stollenga
H.C. Post

Management:
​W. Schuiten, directeur
H. Wolthuis, kantoormanager/coördinator Belastingtoko
​C. Barkelau, coördinator Paperassentoko

Beloningsbeleid: 
Statutair is vastgelegd dat bestuursleden van de Stichting Nieuw Nabuurschap geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Giften
Giften en donaties zijn van harte welkom bij de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap:
IBAN: NL03ABNA0594877547 te Groningen.
Dankzij de ANBI-verklaringen van beide stichtingen zijn giften aftrekbaar voor de belasting.