Paperassentoko

De Paperassentoko helpt met het op orde krijgen en houden van de financiële administratie. Dit kan variëren van budgetbeheer op vrijwillige basis tot specialistische bewindvoering. Uiteraard met de daarbij behorende administratie en het verzorgen van de post. Kortom we kunnen onze klanten compleet ontzorgen. Lees meer over de stichting.

Voor complexe financiële vraagstukken heeft de stichting een netwerk van specialisten.

Voor wie doen we dit?
We werken specifiek voor cliënten van GGZ-instellingen.

Waar doen we dit?
De Paperassentoko is gevestigd aan het Hoge der A nr. 26, 9712 AE te Groningen.
Onze klanten kunnen hier terecht voor een intakegesprek en het inleveren van relevantie papieren.

Wanneer zijn we geopend?
Voor vragen over budgetbeheer kunt u bij de receptioniste vragen naar de Budgetcoördinator, indien deze niet aanwezig is kunt u vragen naar zijn/ haar vervang(st)er.

Voor onze klanten van budgetbeheer zijn wij voor algemene vragen telefonisch bereikbaar op werkdagen van 10.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur. Telefoon: 050 317 26 26,

De Budgetcoördinator houdt op werkdagen van 13.00 tot 14.00 uur een telefonisch spreekuur.

U kunt ook een email sturen naar: Info@paperassentoko.nl 
Wij streven er naar om binnen twee werkdagen een reactie te geven op mails van onze klanten.

Klachtenreglement
Ons klachtenreglement is conform de richtlijnen van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders (BPBI).

Voor andere zaken zijn we op werkdagen geopend van 09.00 uur tot 16.00 uur;
telefoon 050 317 26 25.

Verhuistoko

Voor een succesvolle overgang van de Beschermd Wonen situatie naar het zelfstandig (begeleid) wonen in een nieuwe buurt. is extra ondersteuning welkom.

Het is belangrijk om per individu te inventariseren welke ondersteuning er bij dit logistieke, planmatige en ook fysieke proces nodig is. Dit om de overgang met de minst mogelijke stress te laten verlopen en de slagingskans van de overgang en integratie in de buurt te vergroten.

Aan de hand van een zogeheten "Verhuischeck" van de VERHUISTOKO kan een inventarisatie worden gemaakt van de stand van zaken en welke ondersteuning er met name ten aanzien van de administratie en financiën nodig is. De bewoner en ook de BW organisatie kunnen hierbij naar behoefte worden ondersteund en ontzorgd. Afhankelijk van de uitkomsten van Verhuischeck en de daaruit voortkomende actiepunten op het vlak van administratie en financiën, kan de behoefte aan ondersteuning door de VERHUISTOKO worden vastgesteld. Men kan zo advies krijgen, kortdurende dan wel langdurige ondersteuning, kortdurend en langdurig in vrijwillig budgetbeheer gaan, en zo nodig kan een toeleiding naar bewindvoering worden verzorgd. Het is de opzet dat de bewoner en begeleiders gedurende het hele proces kunnen gaan meekijken in de actuele stand van de administratie en financiën. Zij krijgen een persoonlijke account waarmee kan worden ingelogd in het software pakket van de VERHUISTOKO. Dit deel is op dit moment nog in ontwikkeling. De transparantie in de processen vergroot het inzicht van de bewoner en kan de bewustwording van administratieve en financiële zaken vergroten.

De VERHUISTOKO is een nieuw initiatief van Stichting Nieuw Nabuurschap, die met de Belastingtoko en Paperassentoko, inmiddels al meer dan 12 jaar ervaring heeft met de verzorging van administraties en financiën voor de doelgroep in de meest brede zin. Stichting Nieuw Nabuurschap is HKZ en BPBI gecertificeerd.

BEL VOOR MEER INFO (zie rechts-onder): VRAAG NAAR WIM SCHUITEN