Stichting Vrienden...

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap is het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van de Stichting Nieuw Nabuurschap.

Met deze gelden wordt o.a. aan de deelnemers van de dagbesteding een zeer bescheiden onkostenvergoeding per dagdeel betaald. De kosten hiervoor bedragen ongeveer 15.000 euro per jaar. Deze vergoedingen willen we bekostigen uit de donateursgelden.

U kunt ons werk steunen met een donatie op bankrekening:

          NL 03 ABNA 0594877547
          t.n.v. de Stichting Vrienden van de Stichting Nieuw Nabuurschap  ( ANBI ) 

Gegevens
Fiscaalnummer: 8216 44 713
KvK:  011 688 70

Financiële gegevens:
De jaarcijfers van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap zijn te lezen in de Jaarrekening 2017.

Beloningsbeleid:
Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Bestuur:
L. Floris (voorzitter/penningmeester)
C.M. Schnater (secretaris)
P. Nugter 
P.M. Schollema