Stichting Vrienden...

De doelstelling van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap is het verwerven van gelden ter financiële ondersteuning van de Stichting Nieuw Nabuurschap.

Een deel van deze gelden wordt besteed aan het onderhoud van het kantoor Hoge der A 26 Groningen. Het overige is bedoeld als aanvullende financiering voor de Stichting Nieuw Nabuurschap. Door de toenemende bezuinigingen door de gemeentelijke overheid op de WMO uitgaven zal de Stichting Nieuw nabuurschap steeds meer afhankelijk worden van alternatieve geldstromen.

U kunt ons werk steunen met een donatie op bankrekening:

          NL 03 ABNA 0594877547
          t.n.v. de Stichting Vrienden van de Stichting Nieuw Nabuurschap  ( ANBI ) 

Gegevens
Fiscaalnummer: 8216 44 713
KvK:  011 688 70

Financiële gegevens:
De jaarcijfers van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap zijn te lezen in de Jaarrekening 2018.
En voor de kosten van onderhoud van het pand Hoge der A 26, het onderhoudsplan.

Beloningsbeleid:
Statutair is vastgelegd dat de bestuursleden van de Stichting Vrienden van Stichting Nieuw Nabuurschap geen financiële vergoeding ontvangen voor hun werkzaamheden.

Bestuur:
L. Floris (voorzitter/penningmeester)
C.M. Schnater (secretaris)
P. Nugter 
P.M. Schollema