Sluitingsdata kantoor 1e helft 2019 Datum: Monday 21 January

Het kantoor is in 2019 gesloten op de volgende data:

19 april      Goede vrijdag      
22 april      2e Paasdag     
30 mei       Hemelvaartsdag  
10 juni       2e Pinksterdag
28 aug.     Gronings ontzet