Meerkostenregeling een succes voor de Paperassentoko Datum: Sunday 19 November

De Gemeente Groningen kent een zgn. “Tegoedkoming Meerkostenregeling”, bedoeld voor mensen met de laagste inkomens die te maken hebben met bijzondere extra kosten door een chronische ziekte of een beperking.

De Stichting Nieuw Nabuurschap draagt zorg voor de financiële belangen van haar cliënten. Ze heeft het afgelopen jaar voor haar cliënten van de Paperassentoko een tegoedkoming voor een bedrag van € 10.000,00  in totaal weten te realiseren. Een leuke aanvulling waar je leuke dingen mee kunt doen!

En je ziet maar weer, het is beslist nuttig wat we doen.