Convenant met SUN Datum: Thursday 20 July

De Stichting Nieuw Nabuurschap heeft een convenant gesloten met de Stichting Urgente Noden in Groningen. SUN verleent financiele hulp aan mensen die in dringende financiele nood verkeren en geen aanspraak kunnen maken op een wettelijke voorziening. zie verder: "over de stichting".