Donatie door Stichting Steunfonds CSA Datum: Thursday 10 November

De Stichting Steunfonds Christelijke Sociale Arbeid heeft een royale donatie gedaan waardoor het mogelijk is geworden om ergonomisch verantwoorde kantoorstoelen voor de medewerkers aan te schaffen. Wij zijn dit steunfonds zeer erkentelijk voor de donatie.